שביל ישראל: דרכה של הישראליות החדשה-ישנה

תמר הרמן, דפנה שוופי (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהWalking the Israel National Trail
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםחיפה
מוציא לאורהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
מספר עמודים321
מסת"ב (מודפס) 9781618384171
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

פורמט ציטוט ביבליוגרפי