שאלה של הפשטה: סקירת ספרות: טימוטי גוורס: "מתמטיקה", ידיעות אחרונות - ספרי חמד, 2007, תרגום מאנגלית: דן דראי, 162 עמודים, מחיר מומלץ: 88 שקלים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

שפה מקוריתעברית
מספר המאמר3
עמודים (מ-עד)60
מספר עמודים62
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך112
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

פורמט ציטוט ביבליוגרפי