שאלה של הפשטה: [סקירת ספרות]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)60-62
מספר עמודים3
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך112
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי