רשתות לאומיות ומקרי גבול: גיאוגרפיה והיסטוריוגרפיה של מאבקים להגדרה עצמית מקוונת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מבקר את רעיון הרשת הלאומית, ואת שיטות המחקר שהתפתחו בשנים האחרונות לחקר מרחבים מקוונים של מדינות לאום, ככזה המניח באופן סמוי השתמעות של ריבונות. טענה זו מודגמת באמצעות ניתוח היסטוריה של המרחב המקוון של קוסובו ופלסטין - מדינות הממוקמות בשולי הרשת, השרויות במאבק על ריבונותן. בעוד שפלסטין - מדינה המוכרת על ידי האו"ם זכתה לנוכחות רשמית באמצעות שם המתחם .ps, קוסובו, אשר אינה מוכרת ע"י האו"ם בעקבות וטו רוסי, מתנהלת במרחב המקוון כאורחת בין שמות מתחם שונים, ובפלטפורמות מסחריות שונות. חלקו האמפירי של המאמר מתחקה באופן רפלקסיבי אחר היסטוריית אתרים אפשרית אחת לקוסובו, וחותם בדיון על משמעות הנחת הריבונות בכינון האפשרות להיסטוריה לאומית מקוונת. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
כתב עתבצלאל: כתב עת לתרבות חזותית וחומרית
כרך5
סטטוס פרסוםפורסם - נוב׳ 2019

Keywords

  • רשתות תקשורת

פורמט ציטוט ביבליוגרפי