רעידות אדמה מתרחשות אצלנו כמעט כל יום

שלמה שובאל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המחבר מתאר מהי רעידת אדמה והאם נזכרות רעידות אדמה בתקופת המקרא ובמהלך ההיסטוריה בארץ ישראל. בנוסף הוא צופה היכן ומתי תתרחש רעידת אדמה הרסנית בישראל .
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)18
מספר עמודים1
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך42
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

  • ihp
  • רעידות אדמה
  • רעידות אדמה -- ארץ ישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי