"רמה אחת מתחת": על מרחבים פוליטיים בסדרת הטלוויזיה "תמרות עשן" (עודד דוידוף, 2009-2011)

יעל מונק, דנה מסד

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מחברות המאמר עוסקות במאמרן במה שנמצא מעל לפני השטח ומה שמתחתיו, במה שנראה לעין ומה שהעין עיוורת כלפיו. התעלומה העומדת במרכזה של הסדרה הישראלית 'תמרות עשן' (עודד דוידוף ונח סטולמן, הוט, 2009-2011), המתרחשת בצפון רמת הגולן, ודורשת "פעולת תרגום מפענחת", לטענת מחברות המאמר, אך זו רק תחשוף את הטראומה ההיסטורית האמיתית המסתתרת מתחת לפני השטח. כדי לזהות את הדיאלקטיקה המתקיימת ברמת הגולן, כפי שהיא נחשפת בסדרה, בין מרחב לאומי מוכר לכאורה מצד אחד למרחב ריק וחתרני אשר מתנגד לפרשנות מהצד האחר, נדרשת הזרה. המבט ה"זר" משמש כאן מפתח. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)23-39
מספר עמודים17
כתב עתסליל
כרך10
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • ראייה
  • שמיעה
  • תמרות עשן (סדרת טלוויזיה)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי