ריקי גליה. מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים: המקרה של בנק דיסקונט: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר בוחן את שורשיה ההיסטוריים של האחריות החברתית הנהוגה כיום באחד הבנקים הגדולים והוותיקים בארץ. מתברר שהרבה לפני שהדבר הפך מקובל בסקטור העסקי, בנק דיסקונט ובעליו נהגו להפנות ממשאביהם לפעילות נדבנית שאין רווח כספי ישיר בצדה, כלומר “נתנו בחזרה לקהילה“, כפי שמכנים זאת בארצות הברית. המחברת טוענת שכבר בתחילת דרכו של הבנק נוצרה בו תרבות ארגונית כזאת והיא שרדה את כל התהפוכות של שמונים השנים האחרונות — המעבר מדור המייסדים מהגולה לדור הצברים, גדילת הבנק המשפחתי לממדי ענק, הקמת המדינה, כניסתן של נורמות ניהול אמריקאיות, ואפילו הלאמת הבנק והעזבת הבעלים המקוריים מעמדות ניהול.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)195-197
מספר עמודים3
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך19
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אחריות חברתית של ארגונים ועסקים
  • בנק דיסקונט לישראל
  • גליה, ריקי -- מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי