ריקולדו ממונטה קרוצ'ה בין נצרות לאסלאם: Rita George Tvrtkovic, A Christian Pilgrim in Medieval Iraq: Riccoldo da Montecroce's Encounter with Islam

פרסום מחקרי: פרסום בבמה מקצועיתביקורת על ספר / על יצירת אמנות / על מאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים163-167
מספר עמודים5
כרך160
פרסום על ידי מומחהCathedra: For the History of Eretz Israel and Its Yishuv
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

פורמט ציטוט ביבליוגרפי