רוקדים ברחובות: על אזור הדמדומים בין תקשורת למחאות חברתיות: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר פורש יריעה רחבה של יחסי גומלין מורכבים ומשתנים תדיר בין קבוצות חברתיות, מחאה חברתית, תהליכי גלובליזציה ולוקליזציה, תקשורת המונים והאינטרנט, שהתרחשו בשני העשורים האחרונים. בבסיסו עומדת הטענה כי בשעה שהתמורות הטכנולוגיות והתקשורתיות דוהרות קדימה (כגון הופעת האינטרנט על התפתחויותיו הרבות, ובהן הופעת הרשתות החברתיות והטלפונים החכמים), דפוס המחאה חוזר אחורה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)478-481
מספר עמודים4
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרך52
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אמצעי התקשורת וחברה
  • ברנזון, אלונית -- רוקדים ברחובות
  • גלובליזציה
  • מחאה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי