רוסיה המודרנית : ‏‏היסטוריה ותרבות‏

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

Summary: ההאם רוסיה שייכת למערב או למזרח? מהי התרבות הרוסית? מהי דרכה המיוחדת של רוסיה בהיסטוריה? השאלות האלה העסיקו את גדולי ההוגים והיוצרים הרוסים במאתיים השנים האחרונות. פושקין, דוסטויבסקי, טולסטוי, טרוצקי, טרקובסקי וסולז'ניצין – כל אחד מהם ניסה לעמוד בכתביו וביצירותיו על המפנים הדרמטיים (‏לעתים גם הקומיים‎)‏ בסיפור הרוסי הארוך. במהלך הקורס נבחן את התמות העיקריות בנרטיב הרוסי ההיסטורי בעזרת הפריזמה של היצירות המרכזיות בהגות ובתרבות הרוסית. נוסף על כך, ייחשפו הסטודנטים לסוגיות היסוד בהיסטוריוגרפיה הרוסית המודרנית. -- ידיעון האו"פ.
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

Accession Number: oui.994508691304226; Corporate Authors: האוניברסיטה הפתוחה., האוניברסיטה הפתוחה המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות.; Other Notes: בראש השער של המקראה גם: האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות.; קורס האו"פ לתואר שני בלימודי היסטוריה.; מאמרים בעברית ובאנגלית.; Publication Type: Book; Physical Description: 3 כרכים.; Language: Hebrew, English

פורמט ציטוט ביבליוגרפי