רהוט או עילג: מיומנות ארגונית ובולטות תרבותית בתעשיית המוסיקה בישראל

מוטי רגב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)115-132
מספר עמודים18
כתב עתתיאוריה וביקורת
כרך10
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

IHP publications

  • ihp
  • Israel -- Civilization
  • Israel -- Social conditions
  • Music trade
  • ישראל -- חברה
  • ישראל -- תרבות
  • מוסיקת קסטות
  • תעשיית מוזיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי