רדיפת היהודים במסע הצלב הראשון: ליטורגיה, זיכרון ותרבות חזותית במאה התשע עשרה

נטע אמיר, איריס שגריר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר עוסק בציור של אוגוסט מיז'ט משנת 1863 שכותרתו: "טבח יהודי מץ בידי הצלבנים הראשונים 1095". הציור מציג את הפוגרום ביהודי העיר מץ הסמוכה למשולש הגבולות צרפת-גרמניה-לוקסמבורג, אירוע שהיה חלק ממאורעות תתנ"ו. הציור מסמן רגע ייחודי במודעות הנוצרית הבוחרת להדגיש את סבל היהודים במסע הצלב הראשון, ולא את האלימות הנוצרית, שעמדה עד אז בלב הביקורת הנוצרית של אותם אירועים.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחצליל, דימוי ומרחב (קובץ בעריכת גלית נגה-בנאי, איריס שגריר, שרית שלו-עיני, יוסי מורי)
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמאגנס
עמודים31-60
מספר עמודים30
מסת"ב (מודפס)9789657776537
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP publications

  • ihp
  • גזירות תתנ"ו
  • יהודים וישראלים באומנות
  • מיז'ט, אוגוסט -- 1802-1884
  • מסעי הצלב

פורמט ציטוט ביבליוגרפי