:רבי אהרן ברכיה ממודינה ורבי נפתלי הכהן כ"ץ: אבות המחברים ספרי חולים ומתים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

כותר מתורגם של התרומהRabbi Aaron Berakhiah of Modena and Rabbi Naftali Hakohen Katz: Founding Fathers of Books for the Sick and the Dying
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)189–233
כתב עתאסופות: ספר שנה למדעי היהדות
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

IHP publications

  • ihp
  • אהרן ברכיה בן משה ממודנה
  • חגיגות וטקסים
  • יהדות ומוות
  • נירק, פיר -- 1894-1960

פורמט ציטוט ביבליוגרפי