ראשיתה של אירופה: מערב ומזרח

Iris Shagrir, Ora Limor, Yitzhak Hen

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

כותר מתורגם של התרומהThe Beginnings of Europe: East and West
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםTel-Aviv
מוציא לאורOpen University of Israel Press
כרך4
מסת"ב (מודפס)9650607110
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

פורמט ציטוט ביבליוגרפי