ראי ראי שעל הקיר, מי מצייץ ומי משפיע בעיר? קהילת ידע מקצועית בטכנולוגיות למידה בטוויטר - ניתוח רשתות

אינה בלאו, תמי נויטל

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

קהילות ידע מקצועיות עברו בשנים האחרונות מפורומים לפלטפורמות של רשתות חברתיות. מחקר זה בוחן קהילת ידע מקצועית בישראל שחבריה עוסקים, מתעניינים או לומדים בתחום טכנולוגיות בחינוך / טכנולוגיות מידע ומשתמשים בפלטפורמה של טוויטר על מנת להתחבר לדומים להם. פעילותם של 42 אנשי מקצוע ו-296 קשרים שנוצרו ביניהם בטוויטר עד אוקטובר 2011 נבדקה למידת ההשקעה בקהילה (השתתפות באמצעות ציוצים והקשבה לאחרים) והשפעה בקרב חברי הקהילה (מידת המרכזיות של המשתתף ברשת המקצועית כפי שנמדדה באמצעות PageRank, מספר העוקבים אחר המשתתף ומספר ציוציו שסומנו כאהודים - favorites על ידי אחרים). הממצאים איששו את כל הנחות המחקר: א. התפתחות הקהילה לאורך זמן בפלטפורמה של טוויטר נמצאה בהלימה עם המתואר במודל הפצת החדשנות של Rogers ב. כ-80 אחוזים מהציוצים של חברי הקהילה שייכים לשישה המצייצים הפעילים ביותר. ג. רמת ההשקעה בקהילה באמצעות ציוצים והקשבה לאחרים קשורה במידה רבה להשפעת המצייץ בקהילה, במיוחד למדדי ההשפעה בעלי מרכיב חברתי - מספר העוקבים אחרי המצייץ ומספר ציוציו שסומנו כאהודים על אחרים. לעומת זאת, נמצאו קשרים בינוניים בין מידת ההשתתפות לבין מדד ההשפעה הנסתר מעיני המשתתף - מרכזיות המשתתף ברשת המקצועית כפי שנמדדה באמצעות PageRank. במחקרים עתידיים מומלץ להשתמש בשיטות איכותניות לבחינת סיבות להשתתפות ברמות השונות ולאי-השתתפות בקהילת ידע בטוויטר, כמו גם לבדיקת עומק ומוטיבציה להקשבה בקרב מקשיבים לאלפי מצייצים. (מתוך המאמר).
כותר מתורגם של התרומהMirror, Mirror on the Wall, Who has an Influential Twitter Haul? : Community Practicing Learning Technologies on Twitter – Network Analysis
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
כותר משנה של פרסום המארחכנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים25-34
מספר עמודים10
סטטוס פרסוםפורסם - 2012
אירועהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס השנתי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה 2012 - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל
משך הזמן: 15 פבר׳ 2012 → …
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2012/

כנס

כנסהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
מדינה/אזורישראל
עיררעננה
תקופה15/02/12 → …
כתובת אינטרנט

IHP publications

  • ihp
  • טויטר
  • קהילות וירטואליות
  • קהילות למידה מקצועית

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'ראי ראי שעל הקיר, מי מצייץ ומי משפיע בעיר? קהילת ידע מקצועית בטכנולוגיות למידה בטוויטר - ניתוח רשתות'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי