קשר גומלין בין הצגה חזותית של נתונים לבין הסברים מילוליים בעת למידת טקסטים במדעי החברה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)52-65
מספר עמודים14
כתב עתעלון למורה במדעי החברה בחטיבה העליונה
כרך4-5
סטטוס פרסוםפורסם - 1993

IHP publications

  • ihp
  • מדעי החברה -- לימוד והוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי