קרפנטייר, אלחו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנסערך באנציקלופדיה / במילוןביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאנציקלופדיה העברית
כותר משנה של פרסום המארחכללית, יהודית וארצישראלית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורחברה להוצאת אנציקלופדיות - ספרית הפועלים
עמודים960-960
כרךמילואים ג
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

פורמט ציטוט ביבליוגרפי