קרל הגדול וארץ הקודש

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מהמאמר מתברר שהקיסר לא יצא לארץ הקודש בעצמו אך הוא גילה עניין רב ויוצא דופן במתרחש בה, הדבר עולה בבירור מתעודת הקלף שעומדת במוקד ספרו של מייקל מק'קורמיק. התעודה הנמצאת בספריית אוניברסיטת בזל, מחזיקה שלושה מסמכים: תזכיר על הכנסיות והמנזרים בירושלים וסביבותיה, תזכיר על המנזרים בארץ הקודש מחוץ לירושלים ורשימת ההוצאות השנתיות של הפטריארך. אף שהדבר לא נאמר במפורש בתעודה, אין ספק שהמסמכים הוכנו בהזמנתו של קרל הגדול, השליט היחיד ששמו נזכר בטקסט. הן הוכנו בידי משלחת מלכותית ששלח קרל הגדול מזרחה בשנת 808, על פי מידע שנאסף בעל-פה. המידע הנמסר בתעודה תורם תרומה רבת חשיבות להבנת עניינים היסטוריים גיאוגרפיים, ארכיאולוגים וכלכליים הנוגעים לארץ ישראל בתקופה האמורה. לסקירה הביקורתית של ספרו של מק'קורמיק נלווה תרגום עברי של התעודה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)51-74
מספר עמודים24
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
כרך158
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

Includes an English summary.

IHP publications

 • ihp
 • Church
 • Eretz Israel -- History -- 638-1099, Arab Caliphate Period
 • History -- Sources
 • Jerusalem (Israel) -- In Christianity
 • Monasteries
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופה ערבית קדומה (640-1099 לספירה)
 • ירושלים בנצרות
 • כנסייה
 • מבני מנזרים
 • קרל הגדול
 • תעודות ומקורות היסטוריים

RAMBI publications

 • rambi
 • Charlemagne -- Emperor -- 742-814 -- Legends -- History and criticism
 • Christian shrines -- Eretz Israel -- History
 • Christian shrines -- Eretz Israel -- Early works to 1800
 • Monasteries -- Eretz Israel
 • Eretz Israel -- Historical geography
 • Eretz Israel -- Religious life and customs
 • Eretz Israel -- In Christianity
 • Germany -- Relations -- Eretz Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי