קרינת קו המימן וגילוי החומר האפל בגלקסיות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

במאמר בוחן המחבר מהו קו המימן, ומה המקור שלו.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)24-29
מספר עמודים6
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • אטומים
  • אסטרונומיה
  • אסטרופיזיקה
  • גלקסיות
  • החלל החיצון
  • חומר אפל
  • מימן
  • קרינה אלקטרומגנטית
  • רדיו-אסטרונומיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי