קריאת ספרות מהיבט אתי-פילוסופי מעשירה את שני התחומים - ספרות ואתיקה: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

הפילוסופיה, הדת, המדע - כולם עוסקים בקביעת מסמרות, כדי להגיע לשיווי משקל. הדת, עם האל היחיד [...]; הפילוסופיה, עם הרעיונות המקובעים ; המדע עם חוקיו. כולם, מאז ומעולם, מבקשים למסמר אותנו לעץ זה או אחר. אבל הרומן, לא. הרומן הוא הדוגמה העליונה ליחסיות דקה שגילה האדם. כל דבר נכון בזמנו, במקומו, בנסיבותיו, ואינו נכון מחוץ למקומו, לזמנו, לנסיבותיו. אם מנסים לקבוע את הרומן במסמרות, אזי או שהרומן מת, או שהוא קם והולך לו משם עם המסמר. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)47-48
מספר עמודים2
כתב עתחידושים
כרך5
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • ספרות ואתיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי