קריאה דחופה לעזרת ירושלים (ספטמבר 1187)

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)3-6
מספר עמודים4
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
כרך46
סטטוס פרסוםפורסם - 1987

הערה ביבליוגרפית

כולל תרגום שתי תעודות שמתארות הן את ההיבט הנוצרי והן את ההיבט המוסלמי של הארועים. Record created automatically from multi-article record # 000012451

IHP publications

 • ihp
 • Jerusalem (Israel) -- History -- 1099-1244, Latin Kingdom, Crusaders
 • Letters
 • Military history
 • אירקליוס, פטריארך ירושלים
 • היסטוריה צבאית
 • ירושלים (יישוב עירוני) -- היסטוריה -- תקופה צלבנית
 • מכתבים ואגרות היסטוריים

RAMBI publications

 • rambi
 • Crusades
 • Eretz Israel -- History -- Middle Ages, 500-1500

פורמט ציטוט ביבליוגרפי