קרב אשדוד במקורות הערביים

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחזירת קרב - קרבות הכרעה בארץ-ישראל
עמודים239-243
מספר עמודים5
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

RAMBI publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict
  • Ashdod (Israel) -- History
  • Egypt -- Foreign relations -- Israel
  • Israel -- Foreign relations -- Egypt
  • Israel -- History -- War of Independence, 1948-1949
  • Palestinian Arabs -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי