"קרבי זה הכי" - תלוי עבור מי: חיברות רפובליקנית, מעמד ואתניות בישראל

אורנה ששון-לוי, גל לוי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמיליטריזם בחינוך
עורכיםחגית גור
עמודים220-244
מספר עמודים25
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- Social conditions
  • ישראל -- צה"ל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי