קללת העיר האסורה: הסונטות הפטרבורגיות של חיים לנסקי ודימויה של פטרבורג בספרות הרוסית ובספרות העברית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)121-142
מספר עמודים22
כתב עתמחקרי ירושלים בספרות עברית
כרךל
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

With an English abstract.

RAMBI publications

  • rambi
  • Hebrew poetry, Modern -- History and criticism
  • Lensky, Haim -- 1905-1942 -- Criticism and interpretation
  • Russian poetry -- History and criticism
  • Saint Petersburg (Russia) -- In literature

פורמט ציטוט ביבליוגרפי