קיצור תולדות כוח הכובד

יוסף ורבין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

תגובתה של מירה קיטרון-בלינקוב בגליון 45, עמ' 3
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)16-21
מספר עמודים6
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך43
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

IHP publications

 • ihp
 • Cosmology
 • Gravity
 • Particles (Nuclear physics)
 • Quantum theory
 • Relationism
 • Science -- History
 • Science -- Philosophy
 • היסטוריה של המדע
 • חלקיקים אלמנטריים
 • כבידה
 • מיתרים ומיתרי-על (פיזיקה)
 • פילוסופיה של המדע
 • קוסמולוגיה
 • תורת היחסות
 • תורת הקוונטים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי