קיצור תולדות כוח הכובד

יוסף ורבין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

תגובתה של מירה קיטרון-בלינקוב בגליון 45, עמ' 3
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)16-21
מספר עמודים6
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך43
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה של המדע
  • חלקיקים אלמנטריים
  • כבידה
  • מיתרים ומיתרי-על (פיזיקה)
  • פילוסופיה של המדע
  • קוסמולוגיה
  • תורת היחסות
  • תורת הקוונטים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי