קיצור תולדות הספרייה הלאומית ואוספיה

Avriel Bar-Levav, רחל יוקליס

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהA Brief History of the National Library and its Collections
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארח101 אוצרות מהספרייה הלאומית
עורכיםחזי עמיאור, שמואל טרופ, רחל יוקליס, סטפן ליט, יואל פינקלמן
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהספרייה הלאומית
עמודים14-18
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

הערה ביבליוגרפית

תרגום המקור באנגלית
A Brief History of the National Library and its Collections

פורמט ציטוט ביבליוגרפי