קיצוץ בנטיעות: עבודת השכינה בעולמה של ספרות הקבלה המוקדמת

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהCutting the Shoots: : The Worship of the Shekhinah in the World of Early Kabbalistic Literature
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםJerusalem
מוציא לאורהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
מסת"ב (מודפס)9654938391
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

פורמט ציטוט ביבליוגרפי