קטלוג ספריית גרשם שלום - תרומה חשובה לחקר הקבלה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)201-209
מספר עמודים9
כתב עתמדעי היהדות
כרך39
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

IHP publications

  • ihp
  • קבלה
  • קטלוג
  • שלום, גרשם -- 1897-1982

פורמט ציטוט ביבליוגרפי