קורקים נושאי "יופי ואמת" ("הדור השלישי" במרכיבי החומר)

יובל נאמן, יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)63-69
מספר עמודים7
כתב עתמדע: עתון מדעי לכל
כרךכ"ז
סטטוס פרסוםפורסם - 1983

IHP publications

  • ihp
  • Quarks
  • קווארקים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי