קורות מלחמת לבנון הראשונה על פי שלושה סרטים ישראליים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

רק בראשית שנות האלפיים מתחיל הקולנוע הישראלי לגעת בנושא המלחמה במבט אישי. מבטו הסובייקטיבי של החייל הישראלי. הדבר נעשה בשלושה סרטים אוטוביוגרפיים או אוטוביוגרפיים למחצה העוסקים במלחמת לבנון הראשונה. ד"ר יעל מונק, מהמחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות באו"פ על 'ואלס עם באשיר', 'בופור' ו'לבנון' ועל מקומם בהתפתחות הקולנוע הישראלי. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)25-28
מספר עמודים4
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך54
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

  • ihp
  • בופור (סרט)
  • ולס עם באשיר (סרט הנפשה)
  • לבנון (סרט)
  • מבצע שלום הגליל
  • מלחמה בקולנוע
  • קולנוע ישראלי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי