קורבנות: תולדות הסכסוך הציוני-ערבי 1881-2001 / בני מוריס

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירהביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהBenny Morris' Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)428-431
כתב עתסוציולוגיה ישראלית
כרך6
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

פורמט ציטוט ביבליוגרפי