קוסמופוליטיות רוחנית ואותנטיות יהודית: התחדשות רוחנית ומעמד הביניים בישראל

רחל ורצברגר, דנה קפלן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה דן בהתחדשות רוחנית יהודית בישראל ומבקש לברר את הזיקה בינה לבין מעמד הביניים היהודי־ישראלי, המזוהה לרוב עם תרבות ועם זהות חילונית. באמצעות ניתוח אתנוגרפי של שתי קהילות עידן חדש יהודי וראיונות עם חבריהן מראה המאמר כיצד השילוב בין היהדות לבין רוחניות העידן החדש מטעין את הראשונה בערכים אוניברסליים וקוסמופוליטיים. ליקוט הרכיבים התרבותיים, היהודיים והגלובליים, והשילוב ביניהם, מחייב עבודה תרבותית מורכבת המכונה במאמר "קוסמופוליטיות רוחנית". הקוסמופוליטיות הרוחנית כדרך לחדש את היהדות מסתמכת על ההון התרבותי הניכר ועל הידענות של המשתתפים, כמו גם על אתוס העצמי האותנטי. בהסתמך על עבודות בסוציולוגיה של התרבות המראות כי על אף השינוי הנוכחי בתוכנו של ההון התרבותי, הוא עדיין מתפקד כמשאב המבדיל בין מעמדות, במאמר נטען כי יש להבין את הקוסמופוליטיות הרוחנית של היהדות ואת האותנטיפיקציה שלה כאמצעי לביצור העוצמה של מעמד הביניים היהודי־ישראלי בשדה שהוא חדש עבורו - השדה הדתי. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהCosmopolitan spirituality and Jewish authenticity: Spiritual renewal and the middle class in Israel
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)139-166
מספר עמודים27
כתב עתמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
כרך55
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

With an English summary.

Keywords

  • העידן החדש (תנועה)

RAMBI publications

  • rambi
  • Judaism -- Israel
  • Cosmopolitanism -- Israel
  • Middle class -- Israel
  • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews
  • Religion and sociology -- Israel
  • Jews -- Israel -- Identity
  • Spirituality -- Israel

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'קוסמופוליטיות רוחנית ואותנטיות יהודית: התחדשות רוחנית ומעמד הביניים בישראל'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי