"קול העם": עמדות הציבור בשאלת משאל העם ומשמעותן למצבה של הדמוקרטיה הישראלית

תמר הרמן, אפרים יער-יוכטמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארח פנטום בפוליטיקה : ישראל ומשאל העם
עורכיםדנה אריאלי-הורוביץ
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
עמודים117-138
מספר עמודים22
מסת"ב (מודפס)965493261X
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

הערה ביבליוגרפית

בעיקר סביב ההצעה לערוך משאל עם לאשרור הסכם שלום עם סוריה.

RAMBI publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict
  • Arab-Israeli conflict -- Peace
  • Israel -- Politics and government
  • Syria -- Foreign relations -- Israel
  • Israel -- Foreign relations -- Syria

פורמט ציטוט ביבליוגרפי