קולות חדשים בעיתונות החרדית או אותה גברת בשינוי אדרת?

אינס גבל, ורדה וסרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מלמד על המשא ומתן השיחי (דיסקורסיבי) עם האג'נדה השמרנית בנושא ההשכלה הגבוהה והאופנים שבהם הוא מתנהל על גבי דפיה של העיתונות החרדית הקהילתית. בהתבסס על ניתוח טקסטים הנוגעים להשכלה גבוהה החל משנת 2002 ועד 2013 מחברות המאמר מבקשות לחשוף במחקר הנוכחי את האסטרטגיות השונות שבאמצעותן מלהטטת העיתונות החרדית הקהילתית בין מודרנה לבין שמרנות, ויוצרת שיח העשוי לתאום את אופני הפרשנות החלופית של הקהילה החרדית החדשה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)109-130
מספר עמודים22
כתב עתתרבות דמוקרטית
כרך17
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

כולל תקציר באנגלית

IHP publications

 • ihp
 • Education, Higher
 • Journalism, Religious
 • חינוך גבוה
 • יהדות ומודרניזם
 • משפחה (כתב-עת)
 • עיתונות דתית וחרדית

RAMBI publications

 • rambi
 • Ultra-Orthodox Jews -- Press coverage -- Israel
 • Ultra-Orthodox Jews -- Education -- Israel
 • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews

פורמט ציטוט ביבליוגרפי