קבר פלגיה: חטא, חרטה וישועה בהר הזיתים

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר דן בהתפתחות מסורות שונות המיוחסות לקבר פלגיה, המצוי בהר הזיתים, החל מהמאה השישית ועד ימינו אלה. לטענת המחברת המסורות השונות מאופיינות ביסודות מגדריים משותפים רבי חשיבות. המרכזיים שבהם הם ייחוס טרנספורמציה מחטא לכפרה, מפריצות לקדושה, וחציית גבולות מגדריים תוך התחזות של נשים לגברים כדי להשתחרר, במצבן המקודש, מאילוצים שכופה עליהן הנשיות. כל קבוצת מאמינים אחזה ואוחזת גם כיום במסורת הנבדלת שלה, ועם זאת היסודות המשותפים המוצגים במאמר מעידים על תהליכים של הזנה הדדית במשך מאות שנים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)13-40
מספר עמודים28
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
כרך118
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

הערה ביבליוגרפית

קברה של קדושה במסורת הנוצרית, המוסלמית והיהודית - לפיה זהו קברה של חולדה הנביאה.

IHP publications

 • ihp
 • Autobiography
 • Jerusalem (Israel) -- Historical geography
 • Jerusalem (Israel) -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Mount of Olives (Jerusalem, Israel)
 • Muslim saints -- Tombs
 • Nationalism and feminism
 • Reminiscing
 • Worship
 • Worship (Islam)
 • Worship (Judaism)
 • Zaddikim -- Tombs
 • אוטוביוגרפיה
 • הר הזיתים
 • חלדה הנביאה
 • ירושלים (יישוב עירוני) -- גיאוגרפיה היסטורית -- ימי הבינים
 • לאומיות ופמיניזם
 • סיפורי חיים -- תיעוד
 • פולחן (אסלאם)
 • פולחן (יהדות)
 • פולחן (נצרות)
 • פלגיה הקדושה
 • קברי צדיקים יהודים
 • קברי קדושים מוסלמים
 • קברי קדושים נוצרים
 • רביעה אל-עדויה

RAMBI publications

 • rambi
 • חולדה -- (נביאה)
 • Jewish cemeteries -- Israel -- Jerusalem
 • Holy places
 • Women -- Eretz Israel -- Social conditions
 • Islam -- Eretz Israel -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Mount of Olives (Jerusalem, Israel)
 • Eretz Israel -- Church history -- Middle Ages, 600-1500

פורמט ציטוט ביבליוגרפי