קבלה : היבטים חדשים

משה אידל, Avriel Bar-Levav (מתרגם)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

תקציר

בספר היבטים חדשים של הקבלה הנותנים לה פרשנות חדשה. גישתו של המחבר הנה פנומנולוגית, והנחתו היא כי שני מוקדי העניין העיקריים של המיסטיקה הקבלית הם האקסטטי-דבקותי והתיאוסופי-תיאורגי. אלה הם שני עמודי התווך של הקבלה.
כותר מתורגם של התרומהKabbalah: New Perspectives
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורשוקן
מספר עמודים434
מסת"ב (מודפס)965190321X
סטטוס פרסוםפורסם - 1993

הערה ביבליוגרפית

Translation from English into Hebrew of Moshe Idel, Kabbalah: New Perspectives. New Haven: Yale University Press, 1988

Keywords

  • Cabala -- History

פורמט ציטוט ביבליוגרפי