"קאטרינה" של אפלפלד ו"תסביך העקדה"

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

המשמעויות הפסיכולוגיות והתרבותיות העולות מתסביך העקדה ומהדחקתו והקשריהן לדמותו של ישו עשויים להיות קריטריונים מעניינים להבנת הנובלה 'קטרינה' של אהרן אפלפלד. המאמר מבקש להציג מודל המראה את החברה הנוצרית כפי שהיא באה לידי ביטוי בסיפור - כסביבה שמדחיקה את תסביך העקדה ומשליכה את האשמה ואת ייסורי המצפון המתלווים אליה על דמותו של היהודי, המזכיר לה בכל מפגש עמו את ישו - הבן היהודי. כנגד החברה הנוצרית מוצגת דמותה של קאטרינה, אישה רותנית שבמשך חייה מתוודעת בהדרגה לתסביך העקדה הטמון בה עד שבסיומו של הסיפור היא יולדת את ישו - וזוכה בתוך כך בגאולה; הולדת הבן בנימין מבטאת את הצלחת ההתמודדות הפסיכולוגית, המעלה את התסביך המודחק אל מרחבו של המודע.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחעשרים וארבע קריאות בכתבי אהרן אפלפלד
כותר משנה של פרסום המארחקובץ בעריכת אבידב ליפסקר ואבי שגיא
עורכיםאבידב ליפסקר, אבי שגיא
מוציא לאוראוניברסיטת בר אילן ומכון שלום הרטמן
עמודים285-300
מספר עמודים16
מסת"ב (מודפס)9789652264008
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

  • ihp
  • Akedah -- In literature
  • אפלפלד, אהרן -- קטרינה
  • עקדה בספרות

RAMBI publications

  • rambi
  • אפלפלד, אהרן -- 1932-2018 -- קאטרינה
  • Isaac -- (Biblical patriarch) -- In literature
  • Akedah
  • Antisemitism in literature

פורמט ציטוט ביבליוגרפי