צפונות האניגמה העברית שפילסה נתיבות בימים: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

ספר המוקדש לאנשי רשת הקשר בין ספינות המעפילים ליבשה, בין שליחי המוסד לעלייה ב'. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)259-261
מספר עמודים3
כתב עתעלי זית וחרב
כרךי"ז
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: עיונים בסוגיות רפואיות בתולדות כוח המגן וצה"ל

IHP publications

  • ihp
  • Aliyah Bet (1933-1948)
  • Eretz Israel -- History -- 1939-1948
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1945-1948
  • העפלה
  • חיל קשר, אלקטרוניקה ומחשבים (צה"ל)
  • מערכות קשר אלחוטי
  • רוזן דניאל -- גדעונים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי