צמח, עדי ורוזן-מוקד, טובה. יצירה מחוכמה: עיון בשירי שמואל הנגיד: [מאמר ביקורת]

נילי דינגוט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)168
מספר עמודים1
כתב עתהספרות
כרך33
סטטוס פרסוםפורסם - 1984

IHP publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי