צליל דימוי ומרחב: ליטורגיה ואמנויות כמעצבי זיכרון תרבותי בימי הביניים

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

במאמר זה אדון בעדויות על צלילי המרחב הדתי של ירושלים הצלבנית ומשמעותם בעיצובה מחדש של העיר כבירת ממלכתם של הלטינים במזרח. בטרם אפנה לירושלים הצלבנית אסקור בקצרה הקשרים תאורטיים אחדים של הצלילים במרחב העירוני הימי ביניימי: ההקשר התקשורתי, המרחבי, הזמני, הדתי והפולמוסי.
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמאגנס
מסת"ב (מודפס)9789657776537
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות

IHP publications

 • ihp
 • Bells
 • Chimes
 • Jerusalem (Israel) -- History -- 1099-1244, Latin Kingdom, Crusaders
 • Music -- Social aspects
 • Worship
 • ירושלים (יישוב עירוני) -- היסטוריה -- תקופה צלבנית
 • מוסיקה וחברה
 • מוסיקה נוצרית
 • מוסיקת רקע
 • פולחן (נצרות)
 • פעמונים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי