ציוני גרמניה: מבימאים מבחירה לשחקנים בעל כורחם

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

תזת החלוקה של ציוני גרמניה לשניים או אפילו לשלושה דורות, שוותיקי התנועה הציונית בגרמניה הרבו להתייחס אליה, הפכה ליסוד מרכזי בהיסטוריוגרפיה של הציונות הגרמנית. המאמר עוסק במשותף שבין הדורות הללו ומתמקד ביחסם של ציוני גרמניה למתח שנבע מהשאלה האם וכיצד הפרויקט הציוני שבו הם נוטלים חלק עתיד לשנות את חיי היהודים בגרמניה כפי שהגדיר זאת פרנץ אופנהיימר: "הציונות היא פעולה שבה אנו הננו הבמאים ואילו יהודי מזרח אירופה הם השחקנים".
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחבין המולדות: היקים במחוזותיהם
עורכיםמשה צימרמן, יותם חותם
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ומרכז קבנר להיסטוריה גרמנית
עמודים55-59
מספר עמודים5
מסת"ב (מודפס)9652272086
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

הערה ביבליוגרפית

בגרמנית: "Zweimal Heimat" (2005) 59-64

IHP publications

  • ihp
  • Jews -- Germany
  • Zionism -- Germany
  • יהודי גרמניה
  • ציונות -- גרמניה

RAMBI publications

  • rambi
  • Zionism -- Germany

פורמט ציטוט ביבליוגרפי