ציבור בשעת מבחן: המקרה של מפעלי "אקסודוס"

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)529-536
מספר עמודים8
כתב עתדברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות
כרך10
מספר גיליוןב' 1
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

IHP publications

  • ihp
  • יציאת אירופה תש"ז (ספינת מעפילים)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי