ציבור בשעת מבחן: המקרה של מעפילי "אקסודוס"

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)529-536
מספר עמודים8
כתב עתהקונגרס העולמי למדעי היהדות
כרך10
מספר גיליוןב, כרך 1
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

הערה ביבליוגרפית

גירסה אחרת הופיעה ב"בשביל הזיכרון" 22 (תשנז).

RAMBI publications

  • rambi
  • Eretz Israel -- Aliyah
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • יציאת אירופה תש"ז (אוניית מעפילים)
  • מוסד לעליה ב'

פורמט ציטוט ביבליוגרפי