פשיזם, קיצוניות והשמדה: מבוא

ישי לנדא, מיכל רגב-אהרוני

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחברים מציגים הקדמה למספר מאמרים מתורגמים שפורסמו בגיליון האנגלי של "דפים" שהוקדש לחקר התמה של פשיזם, קיצוניות והשמדה מנקודת מבט השוואתית ואינטרדיסציפלינרית גם יחד והציג תובנות של היסטוריונים ופילוסופים על הנושא. המאמרים בוחנים מגוון רחב של דוגמאות היסטוריות של קיצוניות והשמדה פשיסטיות בתקופות שונות ובמקומות שונים ברחבי העולם: מרצח העם של האמריקאים הילידים באמצע המאה השמונה עשרה והקולוניאליזם האיטלקי בראשית המאה העשרים ועד השואה שביצעה גרמניה הנאצית. מחקרים אלו עוסקים מנקודות מבט שונות בסדרה של שאלות חשובות הנוגעות לקיצוניות הפשיסטית: מהי הדרך הטובה ביותר להבין את הקיצוניות הפשיסטית? האם הייתה תוצאה של מרד בציוויליזציה, או שמא להפך - הקצנה של הדפוס הג'נוסידי הטבוע בציוויליזציה המערבית? האם האלימות הפשיסטית אכן הייתה שונה מן הזוועות של משטרים אחרים בתקופות קודמות, ואם כן מאילו בחינות? מה חידש הפשיזם בעניין זה בהשוואה לפרקטיקות ותיאוריות של השמדה בתולדות המערב? האם היה שיאן של הגזענות המערבית והתוקפנות האימפריאליסטית, או שחרג מעל ומעבר להן? ולבסוף, האם היו הוגים ופוליטיקאים (פרוטו) פשיסטים ממבשרי הקיצוניות הפשיסטית וממניחי יסודותיה?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)29-31
מספר עמודים3
כתב עתדפים לחקר תקופת השואה
כרךל"ב
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

IHP publications

  • ihp
  • Fascism
  • Genocide
  • Radicalism
  • פשיזם
  • קיצוניות
  • רצח עם

פורמט ציטוט ביבליוגרפי