פרשת דרייפוס כאירוע מכונן בתולדות צרפת

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחדרייפוס
כותר משנה של פרסום המארחקורותיה של משפחה יהודית צרפתית
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורבית התפוצות
עמודים15-20
מספר עמודים6
מסת"ב (מודפס)9789654250214
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

בעברית ובצרפתית.

RAMBI publications

  • rambi
  • Dreyfus, Alfred -- 1859-1935
  • Jews -- France -- History -- 19th century

פורמט ציטוט ביבליוגרפי