פרשת אזריה מול פרשות גבעתי / פרופ' יגיל לוי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

באינתיפאדה הראשונה בפברואר האחרון פורסם ספרו של פרופ׳ יגיל לוי, חבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה יורים ולא בוכים: המיליטריזציה החדשה של ישראל בשנות האלפיים, בהוצאת למדא עיון. בספר מנותחים שינוים בתרבות הפוליטית בישראל, שהתפתחו מאז האינתיפאדה השנייה. אנו מביאים את אחד מתת-הפרקים של הספר, המציג השוואה בין אירוע אלאור אזריה ובין משפטי גבעתי של שנות האינתיפאדה הראשונה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)38-43
מספר עמודים6
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

  • ihp
  • אזריה, אלאור
  • אינתיפדה, 1987
  • אלימות
  • בתי דין צבאיים
  • חטיבת גבעתי
  • חיילים
  • חקר השיח
  • פיקוד צבאי
  • צה"ל והחברה הישראלית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי