פרקים בסוציולוגיה של האמנות: [מאמר ביקורת]

מוטי רגב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)182-184
מספר עמודים3
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך1
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

IHP publications

  • ihp
  • אומנויות וחברה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי