פרימן, איירה מ. קול ועל-קוליות: [מאמר ביקורת]

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)21-22
מספר עמודים2
כתב עתלדעת: מדע לנוער המתבגר
כרךט'
מספר גיליון5
סטטוס פרסוםפורסם - 1979

IHP publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי