פריימן, איירה מ. אור וקרינה: [מאמר ביקורת]

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)16
מספר עמודים1
כתב עתלדעת: מדע לנוער המתבגר
כרךט'
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 1978

IHP publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי