פריז הקולנועית: תמיד תישאר לנו פריז

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)דצמבר 2000
כתב עתמטילים, מסע אחר
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

  • ihp
  • ערים בקולנוע
  • פריז (צרפת)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי